Artikelen Adviesbureau Hoogbegaafdheid Pluspunt

Artikelen Adviesbureau Hoogbegaafdheid Pluspunt

Over de artikelen

Iedere maand verstuurt Adviesbureau Hoogbegaafdheid Pluspunt een gratis nieuwsbrief aan abonnees. Hierin staat, naast praktijkinformatie, telkens een artikel over het grootbrengen van hoogbegaafde kinderen. Voorbeelden van deze artikelen vindt u op hier. Ook de gratis nieuwsbrief ontvangen? Stuur een mailtje naar: info@adviesbureauhoogbegaafdheid.nl Bezoek ook onze website: http://www.adviesbureauhoogbegaafdheid.nl

Waarom psychologisch onderzoek?

ArtikelenPosted by Jessica van der Spek Mon, August 29, 2016 12:37

Met enige regelmaat komen er ouders bij Pluspunt met de vraag hun vermoedelijk hoogbegaafde kind te begeleiden, zonder dat zij een onderzoek willen laten doen. Ze willen geen stempeltje of zien niet in wat het nut is van een dergelijke test.

Het eerst eens doen van zo’n onderzoek is echter wel degelijk nuttig. Want wat als we het kind ernstig overvragen? Als we ervan uitgaan dat hij hoogbegaafd is, terwijl hij dit niet is? Dat is slecht voor het emotionele welzijn van het kind. Het kind kan niet aan de eisen voldoen en ontwikkelt een negatief zelfbeeld. Dat vraagt ook begeleiding, maar wel een heel ander soort dan ‘omgaan met hoogbegaafdheid’.

En dat brengt ons meteen op het volgende probleem: als we het kind aanpraten dat hij hoogbegaafd is en daar kennelijk niet goed mee kan omgaan en daarvoor naar een psycholoog of orthopedagoog moet, dan praten we hem in feite een complex aan.

Naast de nadelen van behandelen zonder goed beeld van de oorzaak van de klachten, zijn er nog wat andere voordelen te noemen van het afnemen van een psychologisch onderzoek. Ook u als ouder of leerkracht krijgt zo namelijk een duidelijk beeld van de sterke en minder sterke kanten van uw kind. Het komt heel vaak voor dat er grote verschillen zitten in de vaardigheden waarover een kind beschikt. Het kan dat een kind heel slim is, maar een heel laag werktempo heeft. Het kan ook zijn dat hij heel goed is in taal, maar heel veel moeite heeft met rekenen, of met het opruimen van zijn kamer of het vinden van de weg. Allemaal dingen waarvan de oorzaak duidelijk kan worden tijdens een onderzoek, waarna er op passende wijze op kan worden ingesprongen.

Soms is een kamer die eruitziet alsof er een bom is ontploft, met een kind dat doodleuk zegt dat hij het nét heeft opgeruimd, namelijk helemaal geen liegen of onwil. Soms kán een kind het echt niet zonder hulp, heeft hij dingen van links naar rechts verplaatst, is hij er heel druk mee bezig geweest en heeft hij in zijn ogen dus wél opgeruimd. Het scheelt een hoop frustratie en geruzie als u dit als ouder weet. En het scheelt ook als u weet dat bijvoorbeeld de rekenproblemen van uw kind of leerling niet komen doordat de stof te makkelijk, maar doordat deze te moeilijk is, of andersom. Weet u meer over de mogelijkheden van een kind, dan weet u dus meer over hoe hem te helpen en op een positieve manier te stimuleren.

Een onderzoek is overigens helemaal op de leeftijd en het niveau van uw kind afgestemd en bestaat uit afwisselende werkjes die de meeste kinderen leuk vinden om te maken.  • Comments(0)//artikelen.adviesbureauhoogbegaafdheid.nl/#post34